Tapa


Oversett denne siden.

Special thanks to Sotolf Flasskjegg for the translation

Tapa er logikkoppgaver med litt kompliserte regler og utfordrende løsninger.

Reglene er ikke så enkle. :)
Du må gjøre noen av cellene svarte på en slik måte at de former én enkelt polynom (alle svarte celler skal henge sammen vann og loddrett i én enkelt gruppe).
2x2 svarte områder er ikke lov.
Hintene indikerer lengden av sammenhengende sdarte blokker i nabocellene
Et nummer i hintet betyr at det er 1 svart blokk, 2 nummer betyr 2 blokker osv.
Det må være minst 1 hvit celle mellom hver 2 svarte blokker.
Blokkene kan være i villkårlig rekkefølge

Venstreklikk på en firkant for å gjøre den svart, høyreklikk for å markere den med en prikk. Klikk og dra for å markére mer enn én firkant.

Videoforklaring
Skjul reglene

Share

Tapa
Størelse:6x6 Normal Tapa OppgaveID: 7,796,758
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,876,858
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,797,628
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,690,414
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,145,697
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,484,290
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,739,439
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,758,563
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,886,722
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,890,654
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,661,092
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 85,408
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 6,167,343
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,119,067
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 304,334
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 2,409,090
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,276,105
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,175,981
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,286,015
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,885,341
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 2,089,554
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,183,852
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,734,427
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 9,512,288
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,854,764
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,679,311
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,653,798
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 6,903,092
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 2,905,633
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,888,674
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,923,560
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 845,928

Flere oppgaver:  hide show

2024-05-21 09:23:52

no.puzzle-tapa.com
Remove Ads