Tapa


Oversett denne siden.

Special thanks to Sotolf Flasskjegg for the translation

Tapa er logikkoppgaver med litt kompliserte regler og utfordrende løsninger.

Reglene er ikke så enkle. :)
Du må gjøre noen av cellene svarte på en slik måte at de former én enkelt polynom (alle svarte celler skal henge sammen vann og loddrett i én enkelt gruppe).
2x2 svarte områder er ikke lov.
Hintene indikerer lengden av sammenhengende sdarte blokker i nabocellene
Et nummer i hintet betyr at det er 1 svart blokk, 2 nummer betyr 2 blokker osv.
Det må være minst 1 hvit celle mellom hver 2 svarte blokker.
Blokkene kan være i villkårlig rekkefølge

Venstreklikk på en firkant for å gjøre den svart, høyreklikk for å markere den med en prikk. Klikk og dra for å markére mer enn én firkant.

Videoforklaring
Skjul reglene

Share

Tapa
Størelse:6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,583,205
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,255,041
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,785,403
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 915,197
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 9,589,284
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 747,976
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,946,257
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 7,840,627
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 9,312,909
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,560,538
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 5,983,754
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 25,536
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,964,938
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,148,502
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,120,538
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,352,294
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 5,546,874
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 920,814
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 7,611,800
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,072,393
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 928,100
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 4,328,634
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,571,334
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 3,025,578
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 9,173,195
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,897,600
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 1,476,137
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 7,457,114
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 167,821
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 6,162,979
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 8,607,261
6x6 Normal Tapa OppgaveID: 2,156,959

Flere oppgaver:  hide show

2022-12-07 12:28:29

no.puzzle-tapa.com
Remove Ads