Tapa


Oversett denne siden.

Special thanks to Sotolf Flasskjegg for the translation

Tapa er logikkoppgaver med litt kompliserte regler og utfordrende løsninger.

Reglene er ikke så enkle. :)
Du må gjøre noen av cellene svarte på en slik måte at de former én enkelt polynom (alle svarte celler skal henge sammen vann og loddrett i én enkelt gruppe).
2x2 svarte områder er ikke lov.
Hintene indikerer lengden av sammenhengende sdarte blokker i nabocellene
Et nummer i hintet betyr at det er 1 svart blokk, 2 nummer betyr 2 blokker osv.
Det må være minst 1 hvit celle mellom hver 2 svarte blokker.
Blokkene kan være i villkårlig rekkefølge

Venstreklikk på en firkant for å gjøre den svart, høyreklikk for å markere den med en prikk. Klikk og dra for å markére mer enn én firkant.

Videoforklaring
Skjul reglene

Share

Tapa
Størelse:6x6 Tapa Normal OppgaveID: 1,537,825
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 404,805
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 5,149,912
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 6,557,495
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 8,118,439
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 9,960,615
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 8,710,097
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 916,859
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 2,470,811
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 4,334,459
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 450,204
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 9,399,426
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 1,255,026
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 1,466,158
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 6,457,434
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 6,896,528
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 4,756,779
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 8,341,804
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 4,721,972
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 5,920,566
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 8,788,744
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 9,166,662
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 4,847,534
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 5,441,572
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 8,674,475
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 2,177,572
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 576,024
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 4,137,677
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 9,924,820
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 1,785,449
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 9,203,588
6x6 Tapa Normal OppgaveID: 5,282,310

Flere oppgaver:  hide show

2022-05-19 14:24:00

no.puzzle-tapa.com
Remove Ads